Tuesday, October 16, 2018

ตะลุยเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งตลาดอี้อู I สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ I มห...

 สัมมนาศึกษาดูงานระหว่างประเทศ
ณ นครเซี่ยงไฮ้-เมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง
สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2561