Thursday, October 11, 2018

ประสบการณ์ตรงจากพี่สู่น้อง (วัฒนธรรมการทำงานกับชาวต่างชาติ)นอกจากเรียนรู้ในหนังสือและตำราแล้ว นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศยังได้เรียนรู้กับรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จแล้ว ในสายอาชีพที่เรียนมา


ขอขอบคุณพี่ ฬียาลักษณ์ เจียรัมย์ (พี่ดรีม) นักศึกษารุ่นแรกของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ


ขอบคุณอาจารย์ประจำสาขาทุกท่านที่คอยสนับสนุนและให้คำแนะนำในการจัดทำวีดีโอครั้งนี้


ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรีทุกท่านที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย


พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องและทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ