Monday, July 16, 2018


"ลองเปลี่ยนบรรยากาศออกไปดูโลกภายนอก สิ่งใหม่ๆ กำลังรอเราอยู่" 
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ด้านสังคม การค้า คมนาคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี


มาร่วมเดินทางกับเราสิค่ะ!!!