ศูนย์ฝึกอบรมการจัดทำใบขนขาเข้า-ขาออก เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ        


มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทย

ศูนย์ฝึกอบรมการจัดทำใบขนขาเข้า-ขาออก 
เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ติดต่อ 02-8090823-26 ต่อ226
ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับใบ Certificate จาก บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด และมหาวิทยาลัยธนบุรี


การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9