รางวัลของนักศึกษาจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ        


รางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
ในโครงการ :ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขตหนองแขม

ขอบคุณ:ใบประกาศฯจากสำนักงานเขตหนองแขมและมหาวิทยาลัยธนบุรีการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9