รางวัลของนักศึกษาจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

AJ:Bow-Prakrongkwan (IB)        


รางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
ในโครงการ :ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขตหนองแขม

ขอบคุณ:ใบประกาศฯจากสำนักงานเขตหนองแขมและมหาวิทยาลัยธนบุรีAJ:Bow-Prakrongkwan (IB)

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9