กิจกรรม ศึกษาดูงานท่าเรือบก ณ ICD ลาดกระบัง  

โดยสายเรือ OCEAN NETWORK EXPRESS

วันที่ 19 มีนาคม 2567

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทีมงานสายเรือ OCEAN NETWORK EXPRESS -NICD ลาดกระบัง   ที่มอบโอกาสให้กับนักศึกษา อาจารย์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้การจัดการคอนเทนเนอร์เพื่อการนำเข้าส่งออก และกระบวนการตรวจสอบคอนเทนเนอร์ก่อนรับเข้า จัดเก็บ และกระจายสู่ผู้รับปลายทาง
 กิจกรรม ศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบังและศึกษากระบวนการขนถ่ายสินค้าเพื่อนำเข้า-ส่งออกทางทะเล

โดยสายเรือ OCEAN NETWORK EXPRESS

วันที่ 19 มีนาคม 2567

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทีมงานสายเรือ OCEAN NETWORK EXPRESS - ท่าเรือ TIPS  ที่มอบโอกาสให้กับนักศึกษา อาจารย์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้กระบวนการนำเข้าส่งออกสินค้าทางทะเล ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
 กิจกรรมงานแสดงสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ (International Trade Fair)

สินค้านำเข้าจากประเทศจีน-ประเทศญี่ปุ่น

                                                  วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

 ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

"การจัดการจองเรือเพื่อการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ” 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 

ขอขอบคุณ คุณพัชรินทร์ บุญจึงมงคล ผู้บริหารสายเรือ Ocean Network Express (ONE) วิทยากรพิเศษ เป็นอย่างสูงที่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศค่ะDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9