วันแห่งความสุข วันแห่งความทรงจำ พิธีประทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เปลี่ยนบรรยากาศเรียนรู้นอกตำรา
สาขาการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
คลิปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี
 เรียนรู้ที่จะแบ่งปันความรู้ให้เกิดประโยชน์ผู้อื่นกับกิจกรรมงานบริการวิชาการร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อ "รอบรู้เรื่องราวประเทศรอบโลกปีที่3" ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จังหวัด นครปฐม วันที่ 7 กันยายน 2561


  
              
#การศึกษาแบบบูรณาการที่มากกว่าในตำราเรียน#interbusinessTRU

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่4 โปสเตอร์การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี


Dream Come True

นายชุติพงศ์ นิระมัย

🎓 สำเร็จการศึกษาปี 2560

🏬สถานที่ทำงาน : ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ท่าเรือเเหลมฉบัง สังกัด กรมปศุสัตว์

👩‍💻ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยฝ่ายส่งออก

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9