"ลองเปลี่ยนบรรยากาศออกไปดูโลกภายนอก สิ่งใหม่ๆ กำลังรอเราอยู่" 
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ด้านสังคม การค้า คมนาคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี


มาร่วมเดินทางกับเราสิค่ะ!!!
Trip ดูงานไต้หวัน นศ.สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี

26-29 มีนาคม 25660ผลงานนักศึกษา  
VDO ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559


ผลงานของนักศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560
น.ส. มุกตาภา คำแก้ว 

🎓สำเร็จการศึกษาปี 2560
🏢สถานที่ทำงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
👩‍💻ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ
กลุ่มงานแผนและอำนวยการ
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9