Tuesday, October 16, 2018วันนี้เรียนอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องรู้จักหาความรู้นอกห้องเรียน
ลองฟังรุ่นพี่ที่จบตรง ทำงานตรง เล่าประสบการณ์ ให้ฟังกันค่ะ
 จากนางสาวปฏิมาพร แสนสิทธิ์(พี่ฟิล์ม)
ขอขอบคุณสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยธนบุรีที่ทำให้เรามีความรู้รอบตัวค่ะ