โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องกษัตริย์กู้ชาติมหาราชแห่งกรุงธนบุรี

Nareethip         No comments


         ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง cafeteria มหาวิทยาลัยธนบุรี 
ท่านใดมีความสนใจสามารถมาเข้าร่วมโครงการได้

Nareethip

ผู้ประกาศข่าว0 comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9