ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

Unknown        
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เปลี่ยนบรรยากาศเรียนรู้นอกตำรา
สาขาการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
คลิปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีUnknown

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9