แนะนำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี

AJ:Bow-Prakrongkwan (IB)        

สาขาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน
 มุ่งสร้างความรู้ ความสามารถทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ในยุคแห่งการแข่งขันทางธุรกิจยุคดิจิตอล

“อนาคตก้าวไกล ธุรกิจก้าวหน้า อย่าลืมสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ”
AJ:Bow-Prakrongkwan (IB)

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9