ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ        
น.ส. มุกตาภา คำแก้ว 

🎓สำเร็จการศึกษาปี 2560
🏢สถานที่ทำงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
👩‍💻ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ
กลุ่มงานแผนและอำนวยการ
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9